Tôllar ô Seiel, Gravarne

Latest update 1/30/2020
General
Tôllar ô Seiel, Gravarne Create contactcard (vcf-file) for Tôllar ô Seiel, Gravarne
Cåre Tånge 
Liden 10
456 32 Kungshamn
Telefon arbete: 0523- 309 91
Email: care.tange@telia.com
Contact
Cåre Tånge Create contactcard (vcf-file) for Cåre Tånge
Kolportörsgränden 3
456 31 Kungshamn
Telefon hem: 0523 - 322 53
Telefon arbete:
Email: care.tange@telia.com
Other information
Founded
1972 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Segling, Museiverksamhet, Kultur,
Summary
Kultur, segling 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


De föreningar som ej godkänt webbpublicering finns ej i registret. Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen
kontaktar du Camilla Sund på tel 0523-664 629


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .