Föreningstyp
 valda
Verksamhet
 valda


De föreningar som ej godkänt webbpublicering finns ej i registret. Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen
kontaktar du Camilla Sund på tel 0523-664 629

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.