Registration

Välkommen till vår sida där du som är

  • privatperson och
  • minst 18 år gammal
  • kan registrera dig som kund för bokning av våra lokaler mm.
    Företag och föreningar kan inte registrera sig via denna sida utan måste kontakta bokningen på telefon 0523-664 629

Required information
** Enter at least one
C/O
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Sotenäs Kommun, bland annat skall slutföra din bokning, sända faktura samt kunna ta ut statestik och göra interna uppföljningar. Vi kan även behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med ovanstående Read more